Ерготерапевт

Ерготерапевт:

– буде вести терапевтичну діяльність по протидії хронічного захворювання

– запобігатиме інвалідності за допомогою реабілітації

– встановлюватиме зв’язок з пацієнтами, забезпечувати їм догляд і підтримку  

– знатиме, як мотивувати людей з обмеженими можливостями брати участь в лікуванні реабілітації та терапії – як індивідуально, так і в групах

– організовуватиме майстер-класи з працетерапії

– вмітиме облаштовувати робоче місце відповідно до принципів ергономіки і правил охорони праці та здоров’я

Де зможе працювати випускник:

  – будинок соціального забезпечення

  – хоспіс

  – спеціалізовані школи

  – лікувально-профілактичні заклади

  – клуби для дорослих

  – дитячі садки

Які предмети включає програма:

  1. Основи підприємництва

  2. Економічна діяльність в сфері охорони здоров’я

  3. Іноземний професійну мову

  4. Основи психології і педагогіки

  5. Основи анатомії, фізіології і патології з елементами першої допомоги

  6. Мова жестів

  7. Основи трудотерапії

  8. Планування і організація трудотерапії

  9. Проведення трудотерапії

  10. Комп’ютерна діяльність терапевта

Особливості навчання:

Навчання за спеціальністю “Ерготерапевт” триває два роки (чотири семестри), форма навчання — очна. Програма завершується державним іспитом по кваліфікації MS.09 – Надання послуг в сфері трудотерапії.

Заняття проходять три дні на тиждень: в п’ятницю, суботу та неділю.