Технік безпеки праці

До завдань спеціаліста з охорони праці та техніки безпеки входить постійний аналіз систем охорони праці та техніки безпеки на робочому місці, підготовка аналізів загроз у виробничому середовищі і пропозиції щодо їх усунення.  Випускник курсу проводить вступне навчання нових співробітників, веде облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і послідовно звільняє людей, яким робота на даній посаді заборонена.  Випускники факультету знаходять постійну роботу в кожній компанії, в якій працює не менше 100 співробітників, також отримують замовлення на виконання робіт з охорони праці та техніки безпеки в невеликих компаніях.  Випускники можуть розпочати власну діяльність.

Відповідно до постанови прем’єр-міністра від 2 листопада 2004 р з 1 липня 2013 року всі співробітники служб охорони праці та техніки безпеки повинні завершити свою кваліфікацію як мінімум до звання техніка з охорони праці.

  Предмети, які реалізуються в рамках навчання:

  1. основи підприємництва,

  2. основи трудового права,

  3. технічна безпека праці,

  4. ергономічність в робочому процесі,

  5. загрози в робочому середовищі,

  6. іноземна професійна мова в охороні праці,

  7. оцінка професійного ризику,

  8. визначення причин та обставин нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань,

  9. управління системами охорони праці і техніки безпеки.

  ПОЛОВИНА КЛАСІВ – ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ.

  Навчання за даною спеціальністю триває півтора року (три семестри) за заочною системою і завершується державним іспитом на кваліфікацію WPO.01.  Управління безпекою у виробничому середовищі.  Заняття проходять кожні вихідні.