Ерготерапевт

 Студент факультету буде навчатися як правильно вести терапевтичну діяльність хронічного захворювання, запобігатиме стійкій інвалідності за допомогою реабілітації та інших форм активності.  Ерготерапевт може спілкуватися з пацієнтами, встановлювати з ними зв’язок, забезпечувати їм догляд і підтримку;  Студент буде знати, як мотивувати людей з обмеженими можливостями брати участь в лікуванні, реабілітації та терапії – як індивідуально, так і в групах.  Випускник зможе організовувати майстер-класи з працетерапії, буде вміти створювати робоче місце відповідно до принципів ергономіки і застосовуватиме правила охорони праці та здоров’я.

  Перспективи працевлаштування:

  – спеціальні школи,

  – інтеграційні дитячі садки,

  – лікувально-профілактичні заклади,

  – клуби для дорослих,

  – дитячі садки.

  Предмети, які реалізуються в рамках навчання:

  1. Основи підприємництва.

  2. Економічна діяльність в сфері охорони здоров’я.

  3. Іноземна професійна мова.

  4. Основи психології та педагогіки.

  5. Основи анатомії, фізіології і патології з елементами першої допомоги.

  6. Мова жестів.

  7. Основи трудотерапії.

  8. Планування і організація трудотерапії.

  9. Проведення трудотерапії.

  10. Комп’ютерна діяльність терапевта.

  ПОЛОВИНА КЛАСІВ – ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ.

  Навчання за даною спеціальністю триває два роки (чотири семестри) за очною системі і завершується державним іспитом по кваліфікації MS.09 – Надання послуг в сфері трудотерапії.

  Заняття проходять три дні в тиждень: в п’ятницю, суботу та неділю.